Aylık arşivler: Nisan 2017

Operasyon Grubu

 

Operasyon Grubu; “Merkezi Operasyon”, “Hazine Operasyon”, “İnşaat  Emlak”, “Organizasyon” ve “İdari İşler” bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük Ekibimiz toplam 99 kişiden oluşmaktadır.

Merkezi Operasyon:

  • Krediler Operasyonları/Özellikli Kredi Operasyonları :

Kredi Operasyonları Birimi 18 kişilik ekipten oluşmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal  Kredi Kullandırım, İhracat ve Eximbank Kredi Kullandırım ve Taahhüt Kapama işlemleri, Teminat Mektubu İşlemleri, Teminat ve Sözleşme İşlemleri, Müşteri Forward, Opsiyon, Swap, Swaplı Mevduat Türev İşlemleri, Kanuni Takip İhtarname Gönderimi, Bilirkişi, Mahkeme ve Avukat Talepleri, İpotek Fek Talepleri Bankamız politika, prosedür ve yasal düzenlemelere uygun olarak birimimiz sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Operasyonel işlemleri gerçekleştirirken uygulamaların standart hale getirilmesini, verimliliğin arttırılmasını, pozitif/çözüm odaklı yaklaşım ve iç müşteri memnuniyetini hedeflemekteyiz. Bunların yanı sıra  risk kontrol noktalarının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması yönünde aksiyonlar almaktayız.

  • Cari İşlemler Operasyonları :

Birimimiz, toplam 13 kişiden oluşmaktadır. Müşterilerimizin toplu ödeme işlemleri (EFT, Havale),  Bankamız ile anlaşması olan Şirketlerin veya Kurumların DBS, Fatura tahsilatı işlemlerini sonuçlandırmak, Vergi ve SGK tahsilat işlemlerinin sonuçlandırılması ve Kurumlara Bakiye Devirlerinin yapılması, Bankamız müşterilerine ait Haciz ve Araştırma süreçlerinin sonuçlandırılması ilgili Bölümlere ve Şubelerimize raporlanması ve sonuçların GİB ile günlük olarak paylaşılması.

Bankamız TL – YP çeklerinin Takas işlemlerinin günlük olarak sonuçlandırılması ve BTOM ile paylaşılması. İade edilen, karşılıksız ve vadeleri ertelenen çeklerin süreçlerinin proses edilmesi, Şubelerimizin Çek Karne taleplerini matbaaya ileterek zamanında Şubelerimizde olmasını sağlanması.

  • Dış Ticaret Operasyonları:

Dış Ticaret Operasyonları Birimi’nin üstün hizmet anlayışıyla çalışan ekibi;  4 CDCS-Certified Documentary Credit Specialist,  1 CITF-Certificate in International Trade and Finance sertifikalı, dış ticarette uzmanlığını uluslararası alanda kanıtlamış toplam 11 kişiden oluşuyor.  Çalışanların sahip olduğu deneyim ve birikimin yanı sıra güler yüz, çözüm odaklılık, hızlı aksiyon ve etkin iletişim ile müşteri memnuniyeti yaratarak bankamız ile aynı hedefler doğrultusunda tüm dış ticaret işlemleri gerçekleştirmektedir.

  • Operasyon Koordinasyon:

Operasyon Koordinasyon Birimi 53 şubede görev yapan 148 Şube Operasyon personeli ile doğrudan bağlantılı ve koordineli çalışan 5 kişilik uzman bir ekipten oluşmaktadır. Operasyon Koordinasyon Biriminin amacı, tüm İş Birimleri ile birlikte Şube ve Merkezi Operasyonda yeni süreçlerin güvenli ve verimli bir biçimde tasarlanması, mevcut süreçlerin sürekli iyileştirilerek işlem hızının artırılması ve sonucunda iç ve dış müşteri memnuniyetinin yaratılmasıdır.

Hazine Operasyon

Hazine TP Operasyon Birimi, Hazine YP Operasyon Birimi, Hazine Middle Office Birimi ve Özellikli İşlemler ve Menkul Kıymetler Operasyon Birimi olmak üzere 4 ana birimden oluşmaktadır. Mevzuatsal ve operasyonel süreçler etkin ve verimli şekilde uzman insan kaynağı ile yürütülmektedir.

Temel hedefimiz iç ve dış müşterilerimize  ‘standart, hatasız ve hızlı hizmet’ sağlamaktır. Hedefimize ulaşmak için süreçlerimiz sürekli olarak gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

İnşaat Emlak:

  • Gayrimenkul ve Ekspertiz Satış:

Birimimiz, toplam 3 kişiden oluşmaktadır. Bankamızca verilecek kredilerin teminatını oluşturacak taşınmaz, gemi, makine gibi menkul ve gayrimenkullerin değerleme işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak ve destek hizmeti alınan değerleme firmaları ile ilişkileri düzenlemektedir. Hazırlanan değerleme raporlarının, Uluslararası Değerleme Standartları ile BDDK’nın değerleme hizmeti alımına yönelik yönetmeliğine uygunluğunun kontrolünden ve bankamızca teminata alınmasına engel/risk teşkil edebilecek hususlarda ilgili tahsis/şube/diğer bölümlerin bilgilendirilmesinden sorumludur. Ayrıca, Bankamız aktiflerine alınmış olan gayrimenkullerin satış işlemleri de birimimizce yürütülmektedir. Aynı şekilde aktife alınacak taşıtların satış sürecine dair çalışmalarımız da sürmektedir.

  • İnşaat Emlak:

Birimimiz, toplam 5 kişiden oluşmaktadır.

Genel Müdürlük ve Şube Binaları inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılmasından sorumludur.  Şube lokalin kiralamalarında aday lokallerin belirlenmesi, mal sahipleri ile pazarlıkların olgunlaştırılması, sürecin kira kontratı imzalanması aşamasına getirilmesi de görevler arasındadır.

Organizasyon :

Organizasyon Bölümü toplam 4 kişilik ekipten oluşmaktadır. Bölümümüz sorumluluğunda, Kurum İçi Doküman Yönetimi, Organizasyonel Değişikliklerin Yönetimi, Müşteri Bildirim Sistemi Yönetimi Ve Süreç Çalışmaları yapılmaktadır. Bankamız süreçlerinin analiz edilmesi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, süreçte gelişime açık alanların tespiti ile Bankamızın süreçlerini iyileştirerek verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunur.

İdari İşler:

İdari işler Bölümü olarak 26 sayıdaki personelimizle, aşağıdaki birim başlıklarında Bankamız iç müşteri destek hizmetlerini yürütmekteyiz. Bu hizmetler, genel olarak idari işler (matbua, kırtasiye, resmi kurum işlemleri, kurye, kargo, servis, yemek vs.), muhaberat, fiziki güvenlik, para nakil hizmetleri, santral, arşiv hizmetleri, destek hizmetleri (çay, temizlik, şoförlük vs.) olarak sayılabilir. Bu görevler dışında, Bankanın 6 ayrı satın alma grubundan birisi olarak, kendi hizmet alanlarımız içindeki satın alma işlemleri de Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Reklamlar

Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcımız Suat Çetin Hakkında Merak Edilenler..

Operasyon Grumuzdan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Suat Çetin ile kendisine ve kariyerine dair gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajın detaylarını paylaşıyoruz. Buradan kendisine bir kez daha  bizlerle paylaştığı samimi cevaplar için teşekkür ederiz.

Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz meslek neydi?

Babam mimar, dolayısıyla da çocuklukta ondan etkilendiğim için mimar olmayı isterdim.  Ama olmadı. Açıkçası iyi ki de olmamış, bankacılık kadar sever miydim bilemiyorum.

Kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz?

Bankacılık hayatıma 1993 yılında Osmanlı Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladım. Bankanın kapanışına kadar oradaydım. 2002 yılında yaklaşık 10 ay kadar Akbank’ta çalıştım. Daha sonra aynı yıl Koçbank, 2006’da ise birleşme sonrası Yapı Kredi’de devam ettim. 2012 yılında ise, geriye dönüp baktığımda doğruluğundan hiç şüphe etmediğim bir karar alarak Alternatif Bank’a geçtim.

Son 17 yıldır hep iş çeşitliliği çok fazla ve büyük ekiplerde liderlik yaptım.

Burada kariyerimle ilgili bir parantez açmak isterim. Osmanlı Bankası’nda bir müddet kurumsal şubede müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Orada edindiğim bilgi ve tecrübe, sonraki dönemlerde bankacılığa bakış açımı ve yorumlamamı derinden etkiledi. Bugün dahi aldığım kararlarda orada edindiğim tecrübe hala yolumu aydınlatır. Dolayısıyla da benim işim özelinde iyi bir bankacı olabilmek için şubede çalışmak olmazsa olmazdır.

5 yıldır Bankamızda çalışıyorsunuz. Alternatif Bank’lı olmak sizin için ne ifade ediyor, bizlerle paylaşır mısınız?

Çok net ifade edeyim, elbette iniş ve çıkışlarımız olmasına rağmen Alternatif Bank’ta geçirdiğim son 5 yıl, mesleki hayatımın uzak ara en güzel yıllarıdır. Alternatif Bank’ın kendine özgü kucaklayıcı ortamının bunda çok önemli katkısı olduğunu söylemek isterim. Kendimi, kurulduğundan beri Alternatif Bank’ta çalışıyormuş gibi hissediyorum. Burası bana “ait” hissi veriyor, bu çok ayrıcalıklı bir duygu.

Kariyeriniz boyunca sizin için kırılma anları var mıydı? Bunlar nelerdi?

Benim en önemli kararım, Ankara’dan İstanbul’a gelmek olmuştur. Bir diğer kırılma anı ise şube satışta çalışma kararımdır. Son olarak, tüm samimiyetimle, en değerlisi Alternatif Bank ailesine katılmak olmuştur.

Şansın ve rastlantının başarıyı etkilediğine inanır mısınız?

Açıkçası düşünüyorum. Doğru yerde, doğru zamanda olmanın çok önemli olduğunu, insan hayatına doğrudan yön verdiğini düşünüyorum. Fakat bu başarının uzun süreli olması için olmazsa olmazlar, çalışmak, pozisyonunuz ne olursa olsun işinizi iyi yapmak, daha iyi nasıl yapılabilir diye sorgulamak ve yaptığınız işte yetkin olmaktır. Üzerinizdeki elbise size ne bol, ne de dar gelmeli, kısaca işin hakkını vermelisiniz.

Sizin için Operasyon Grubu’nda çalışan bir personelin olmazsa olmaz genel nitelikleri nelerdir?

Ben Operasyonda çalışan kişilerin tanımının olabildiğince dışa dönük, kendine güvenen, yenilikçi, yaptığı işi her gün sorgulayan ve neticede banka aktiflerine doğrudan olumlu katkı yaratan kişi olması gerektiğini düşünürüm. Verilen işi doğru yapmak elbette önemli, ancak yeterli değildir. Hizmet sektöründe çalışanlar olarak fark yaratmak istiyorsak, ekip ruhuna sahip ve dışa dönük olmalıyız.

Hayatınızda sizi etkileyen, idol olarak tanımlayabileceğiniz, örnek aldığınız bir kişi var mı? Varsa hangi yönleri sizi etkiledi?

Evrensel değerlere inanan, kalıplara bağlı kalmadan düşünen tüm insanlar benim idolümdür. Bu bağlamda da bu toprakların yetiştirdiği bu özelliklere sahip uzak ara en önemli insan Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Sizin pozisyonunuzdaki birinin bir günü nasıl geçer bizimle paylaşır mısınız?   

Yoğunluğu ve çeşitliliği yüksek bir iş yapıyorum. Kimi zaman sabahtan akşama kadar ofiste, kimi zaman da sürekli ofis dışında zamanım geçiyor. Özellikle öğlen aralarında yemeğe arkadaşlarımla çıkmak beni çok motive ediyor.

Çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak sizin için ne kadar önemli? Bunun için neler yapıyorsunuz?

Ben ulaşabildiğim her noktaya temas etmeyi seven bir insanım. Ama maalesef çok sık bunu yapamıyorum. İnsan Kaynakları Yönetimimizin kişisel motivasyon gelişimi açısından bana çok faydası olduğunu söylemeliyim. Farkında olduğum en önemli konu, bu işe daha fazla zaman ayırmam gerektiğidir.

AND binasına taşınmamız ise bankamızın üst yönetimin çalışanına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir.

Boş zamanlarınızda hangi aktiviteleri yapmaktan keyif alırsınız?

Kendi planladığımız yurtdışı gezileri en keyif aldığımız aktivitedir. Senede en az iki kez böyle geziler yaparız.

Diğer taraftan bu sene Basketbol maçlarına ailece merak sardık. Özellikle Anadolu Efes taraftarı bir aileyiz, maçları hem TV hem de spor salonunda takip ediyoruz.

Kitap ve film/dizi de en sevdiğim aktivitelerdir.

Profesyonellere ve kariyerine yeni adım atacak gençlere tavsiye edebileceğiniz filmler ve kitaplar var mı?

Özellikle Khaled Hosseini’nin tüm kitaplarını okumalarını öneririm. Benim antropolojiye karşı kişisel merakımın oluşmasına sebep olan Jared Diamond’ın ‘Tüfek, Mikrop, Çelik’ kitabını tavsiye ederim. Çok seçici olmak kaydıyla kişisel gelişim kitaplarını da öneririm.

Film olarak ise tüm Nuri Bilge Ceylan filmlerini öneririm.

Kariyerine Operasyon Grubu’nda başlayacak olan arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz varsa paylaşır mısınız?

Sıra dışı düşünmelerini tavsiye ederim. Herkes gibi düşünürseniz herkes gibi olursunuz. Elbette bu da bir seçenek. Ama klasik operasyoncu tanımı kapsamında sürekli duyduğum “mutfakta iyi yemek pişerse satışta iyi olur” tanımlaması bana çok sıradan ve artık modası geçmiş bir tanım olarak geliyor. Yeni operasyoncu tanımında operasyon ekipleri tam da işin merkezinde, her zaman satışın yanında, her zaman ileriyi gören ve buna göre yönlendirme yapan takımdaşlardır.

Son dönemde OTM binamız taşındı. Şubelerimizin de yeni konsept çalışmaları takip ettiğimiz kadarıyla hızla devam ediyor. Şubelerimizdeki konsept çalışmalarının ne zaman tamamlanacağını öngörüyorsunuz? Bizi bu süreçlerle ilgili bilgilendirebilir misiniz?

Şube tasarımımız, Türkiye’de eşi ve benzeri olmayan bir tasarım. Bunu sadece ben değil müşterilerimiz söylüyor. Yeni şube konseptine yaklaşık 10 şubemizi geçirdik. 2017 yılında da geçişlerimiz hızla devam ediyor. Bütçemiz dahilinde tüm şubelerimizin yeni konsepte geçişlerini yıllar içinde halledeceğiz.

Ayrıca yeni taşındığımız AND binası da çalışan memnuniyetimizi bu açıdan en üst seviyeye çıkartmıştır. Çünkü AND, gerek konumu gerekse de imkanları açısından eşsiz bir ofis ortamı sunmaktadır.

Bundan sonrası için gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz, hayaliniz var mı?

Benim ve tüm yönetimimizin gerçekleştirmek istediği, tüm rakamsal değerlerde Türkiye’de en iyi olmak. Bunun yanı sıra müşterilerimiz açısından “çalışılması en kolay banka olmak”, çalışanlar açısından ise “en çok çalışılmak istenen banka olmak” en değerli hedeflerimiz. Ben ekiplerimize baktığımda bunun hayal olmadığını ve yakın zamanda teker teker hepsini gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu bankanın kıymetini bilmemiz lazım. Herkesin iyi niyetle buraya katma değer sağlamak durumunda olduğu bilinci ile sıra dışı işler yapıp kendi başarı hikayemizi yaratmamız lazım. Çok banka tecrübem oldu, ben hiçbir bankada bu kadar birbirini tutan ve sahiplenen bir ekip görmedim. Bu önemli bir şans. Bankamı ve çalışanları çok seviyorum.