Aylık arşivler: Mayıs 2017

Mali İşler ve Planlama Grubu

 

Mali İşler ve Planlama Grubu; “Mali Kontrol”, “Muhasebe”, “Bütçe ve Raporlama” ve “Performans Yönetimi” bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük Ekibimiz toplam 33 kişiden oluşmaktadır.

Mali Kontrol:

Mali Kontrol Bölümünün temel görev ve sorumlulukları Bankamızın genel politikalarına uygun olarak Banka üst yönetimine, Bankanın mali durumunu analiz etmek üzere hazırlanan her türlü raporun hazırlanması ve Banka’nın konsolide finansal sonuçlarının hazırlanması şeklinde tanımlanabilir.

Muhasebe:

Genel Muhasebe ve  Şubeler Muhasebe birimlerinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Genel Müdürlük ve Şubelerde oluşan tüm banka ile ilgili masraf ve giderlerin mevzuat belirtilen belge ve onay kontrollerinin yapılarak doğru hesaplarda muhasebeleştirilmesi
 • Bankanın vergi sorumlulukları kapsamında tahsil ettiği vergiler ile bankanın mükellef olduğu vergilen beyanı ve süresi içerisinde doğru ve zamanında beyan ve ödemesi,
 • Banka adına alınan menkul ve gayrimenkullerin kadı envanterin oluşturulması ve mevzuatta belirtilen kriterleri dikakte alınarak takip ve itfasının sağlanması
 • Banka adına düzenlenen kredi kartları ve POS.ların takası takibi ve operasyınel işlemleri
 • Banka ile sigorta şirketleri arasında düzenlenen sözleşmeler gereği üretilen poliçelerin prim tahsili ve sigorta şirketine ödenmesi, poliçe primleri üzerinden alınan komisyonların muhasebesi, mutabakatı
 • Bankanın sermaye artışı, genel kurul ve borçlanma aracı ihracı süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlanması
 • Şuba açılış, şube kapanış, şube devri ve bu kapsamda yaplan tüm kamu kurumları ile ilgili yazışmaların sonuçlandırılması

İşlemlerini yürütür.

Bütçe ve Raporlama:

Bütçe ve Raporlama Bölümü ana olarak bankamızın kısa/uzun vadeli finansal planlama ve analizi, banka ve işkollarına ait yıllık bütçe çalışmaları ile bütçe-fiili karşılaştırmaları ve analizi, bankamız iştiraklerinin finansal analizi, finans piyasaları ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler ve banka üst yönetimi ve ana ortak Commercial Bank of Qatar’ın taleplerine istinaden mali analiz çalışmaları hazırlamakla görevlidir.

Bölümümüz, bankamızın finansal durumunu günlük olarak takip edip ay sonuna ilişkin beklentilerin önceki dönem ve bütçeye göre sapmasını analiz ederken Mali Kontrol ve Muhasebe bölümleri ile koordineli olarak çalışır. Aynı zamanda işkolu ve şube bazlı finansal durum analizi için Performans Yönetimi ekibiyle işbirliği içerisindedir. Bunların yanında bankamızın, Hazine, Risk Yönetimi, UFK gibi bölümleri ile gerektiğinde bilgi alışverişinde bulunarak sermaye ve kaynak yönetimi konularında gerekli çalışma ve analizleri yapar. Bankanın uzun vadeli stratejisi doğrultusunda hazırlanan iş planı senaryoları da Bütçe ve Raporlama Bölümü’nün sorumlulukları arasındadır. Yapılan değerlendirme ve analizler üst yönetimin periyodik toplantılarında sunulur ve karar alma sürecinde yol gösterici görevi üstlenir.

Performans Yönetimi :

İşkolu Raporlaması & IT Koordinasyon

 • Şube/İşkolu Karlılık Raporları
 • Kar Merkezleri (İşkolu, ALM, Trading)  Karlılık Raporları
 • İşletme Giderleri Dağılım ve Raporlaması
 • Ana Bankacılık Karlılık Sistemi İzleme ve Geliştirme
 • Gider Bütçesi (Bütçe ve Planlama Birimi ile koordinasyon)
 • Bütçe SAP Sistem hazırlığı ve yönetimi.

Şube Performansı ve Müşteri Analitiği

 • Detay Şube Gelir Bütçelerinin Oluşturulması
 • Detay Portföy Yöneticisi  Bütçelerinin Oluşturulması
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Hedef Kartlarının Oluşturulması
 • Performans Takibi ve Raporlama
 • Standart Karar Destek Raporlarının Oluşturulması/Yayınlanması
 • Karşılaştırmalı Analizler
 • Sektörel Bazlı Analizler
Reklamlar

Mali İşler ve Planlama Grubu Genel Müdür Yardımcımız Kağan Gündüz Hakkında Merak Edilenler..

Mali İşler ve Planlama Grumuzdan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Kağan Gündüz ile kendisine ve kariyerine dair gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajın detaylarını paylaşıyoruz. Buradan kendisine bir kez daha  bizlerle paylaştığı samimi cevaplar için teşekkür ederiz.

Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz meslek neydi?

Benden 7 yaş büyük olan ağabeyim mühendislik okuyordu ben de onun gibi mühendis olurum diye düşünüyordum ama üniversite çağına gelince ilgimin daha çok işletme ve ekonomi alanlarına olduğunu fark edip bu alana yöneldim.

Kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz?

Lisans eğitimimi Koç Üniversitesi’nde İşletme ve Ekonomi bölümlerinde tamamladım. Sekiz yılın üzerinde bir süre firmalara birleşme ve satın alma süreçlerinde çeşitli pozisyonlarda danışmanlık sağladım. Farklı sektörlerde deneyim kazanmakla birlikte özellikle finansal hizmetler alanında özelleşerek bu sektördeki deneyimimi güçlendirdim. Bu süreçte proje bazlı ve çok-uluslu ekiplerle çalışmak bana önemli deneyimler sağladı. Daha önce birkaç projede hizmet verdiğim Commercial Bank of Qatar’ın (CBQ) Alternatif Bank’ta çoğunluk hissesini satın almasından sonra 2014 yılında ABank’ta Mali Kontrol Grup Müdürü olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte ayrıca Doha’da CBQ ve HEC Paris işbirliği ile gerçekleştirilen ve 18 ay süren Custom Executive Education programına katılıp tamamladım. Bir yıl önce Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandım. Bu görevimdeki sorumluluk alanım muhasebe, mali kontrol, finansal planlama & analiz ve performans yönetimi & müşteri analitiği olmak üzere dört fonksiyonu kapsamaktadır.

3 yıldır  Bankamızda çalışıyorsunuz. Alternatif Bank’lı olmak sizin için ne ifade ediyor, bizlerle paylaşır mısınız?

Alternatif Bank benim için bir potansiyeli ifade ediyor, bankacılık sektöründe kendi alanında fark yaratabilecek bir organizasyonun potansiyelini. Bu potansiyeli ortaya koyabilmek için birçok adımlar attık ve kararlılıkla çalışmaya devam edebilirsek hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Bütün bu sürece katkı sağlayabilmek ve aynı zamanda da bir parçası olarak deneyim kazanmaktan keyif alıyorum.

En genç Genel Müdür Yardımcımızsınız. Kariyeriniz boyunca sizin için kırılma anları var mıydı? Bunlar nelerdi?

Sanırım en büyük kırılma anı danışmanlıkta çalışırken finansal hizmetler ekibine katılmam ile oldu. Bu şekilde önemli bir sektör tecrübesi biriktirebildim, çok sayıda bankayı görme imkânım oldu ve uluslararası projelerde çok daha fazla çalışma imkânı yakalayarak hızlı bir kariyer yoluna girdim.

Şansın ve rastlantının başarıyı etkilediğine inanır mısınız?

Şans ve rastlandı etkisi muhakkak vardır fakat belki de bu sadece zamanlama ile ilgilidir. Önemli olan başarıya götürecek adımların atılmış olup olmadığıdır bence; eğer bu eksikse şans ve rastlantı ile yakalanan başarı sürdürülebilir olmayacaktır. Aynı şekilde bunların yokluğu da başarının yakalanma zamanını etkileyebilir ama tamamen ortadan kaldırmayacaktır diye düşünüyorum

Sizin için Mali İşler ve Planlama Grubu’nda çalışan bir personelin olmazsa olmaz genel nitelikleri nelerdir?

Bu grupta dört farklı fonksiyon var ve bunların her biri birbirinden farklı ama aynı derecede önemli işler yapıyorlar; öte yandan personel nitelikleri açısından farklı ihtiyaçları var. Benim için ortak paydada değerli olan hangi işi yapıyor olursa olsun her zaman bir şeyleri nasıl daha iyi yapacağını düşünen ve bunun için çaba harcayan insanlar olması.

Denetim firması kökenli olmanızın size ne gibi artılar kattığını düşünüyorsunuz?

Kariyerimin çok önemli bir bölümünde proje bazlı çalıştım bu da bana sayısız farklı ekip ve insanla çalışma, sonuç odaklı olma ve kısa sürelerde önemli konuları belirleyip olası etkilerini analiz etme tecrübesi kazandırdı. Bu saydıklarımın her birinin bugün geldiğim noktaya önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.

Kariyeriniz boyunca hiç unutamadığınız bir anınız varsa bizimle paylaşır mısınız?

Kariyerimin ilk yıllarında Türkiye’de çok yoğun bir birleşme ve satın alma trendi vardı ve çok çalışırdık. Çalışma saatleri gibi bir algımız yoktu, akşam olunca dışarı çıkar bir mola verir yemek yer sonra ofise dönüp bazen sabaha kadar çalışmaya devam ederdik. Ofiste koltukta 1-2 saat uyuyup sabaha karşı hızlı bir duş için eve gidip sonra güne tekrar müşteride başladığımız bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Bütün zorluğuna rağmen çok eğlenirdik.

Hayatınızda sizi etkileyen, idol olarak tanımlayabileceğiniz, örnek aldığınız bir kişi var mı? Varsa hangi yönleri sizi etkiledi?

Çok başarılı insanlarla çok farklı konularda çalışma olanağı buldum, hepsinden kazandığım çok önemli özellikler var ve olmaya da devam ediyor. Bu kişilerin beni etkileyen ortak yönleri yaptıkları işe gösterdikleri bağlılık ve sıra dışı bakış açılarına sahip olmalarıydı.

Sizin pozisyonunuzdaki birinin bir günü nasıl geçer bizimle paylaşır mısınız?

Dönemsel olarak değişen gündemlerim ve günlük rutinlerim olabilmekte ama genelde sabahları ekibimle toplantı yaparak karşılıklı olarak önemli konularımızı ve önceliklerimizi belirlemeyi tercih ediyorum. Bu görüşmemizden çıkan konular üzerinde onlar çalışırken ben toplantılara katılıyor veya bizzat takip ettiğim işlerle ilgileniyorum. Gün sonunda yeniden bir araya gelerek gelişmeleri toparlıyoruz.

Çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak sizin için ne kadar önemli? Bunun için neler yapıyorsunuz?

Bu gerçekten önem verdiğim bir konu, birlikte yakın çalışacak ekiplerin sosyal olarak da birbirine yakın hissetmelerinin ve bağ kurmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Finansal tablo kapanış dönemlerinde ve yoğun geçecek günlerin öncesinde hep beraber bir araya geldiğimiz fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Benim açımdan da çok keyifli geçen bu zamanlarda ayrıca daha gayri resmi sohbetlerden ve geri bildirimlerden de faydalanmış oluyorum.

Boş zamanlarınızda hangi aktiviteleri yapmaktan keyif alırsınız?

Yemek yapmaktan keyif alıyorum, pazarları genelde bir spesiyalim olur ve bunun tadını arkadaşlarımızla birlikte çıkarırız. Bu konuda fena sayılmayacak bir üne kavuştum.

Evde olduğum sürece de 2.5 yaşında bir oğlumuz var ve onunla oyunlar oynayarak vakit geçiriyorum.

Profesyonellere ve kariyerine yeni adım atacak gençlere tavsiye edebileceğiniz filmler ve kitaplar var mı?

Biyografi kitaplarının etkileyici olabileceğini düşünüyorum. Bu hayatlar hiçbir ön yargıda bulunmaksızın bir gözlemci olarak okunursa tarihe başarı timsali olarak iz bırakmış çok önemli insanların bile nasıl yanlış kararlar alabildiklerini ve yine karşılaştıkları büyük olumsuzlukların bile uzun bir yolculukta aslında ne kadar önemsiz kaldığını görmek benim için hem motive edici hem etkileyici oluyor.

Kariyerine Mali İşler ve Planlama Grubu’nda başlayacak olan arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz varsa paylaşır mısınız?

Her şeyden önemlisi özveriyle, çok çalışmak diye düşünüyorum. Kariyerine yeni başlayacak arkadaşlarımıza, ilk yıllarında yaptıkları bütün çalışmaların aslında işverenden çok kendi geleceklerine yatırım olduğunun bilincinde olup, buna göre yılgınlığa düşmeden hedeflerine ilerlemelerini öneririm.

Bundan sonrası için gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz, hayaliniz var mı?

Mali kontrol ekibine ilk katıldığım günle bugün geldiğimiz noktayı kıyasladığımda çok köklü bir değişim ve gelişim sağladığımızı düşünüyorum, bu hem yeni fonksiyonların oluşturulmasında hem de ekibin konulara bakış açısındaki değişimde kendini gösteriyor. En önemli hedeflerimden biri bu ekibin kendi iş yapış kültürünü derinleştirip, bu kültürden yetişen insanların da bankamızda, CBQ’da ya da şartlara göre sektörde önemli pozisyonlara gelmeleri.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Küçük bir bankayız ve bu bankada çalışan herkesin bireysel katkıları banka genelinde hissedilebilecek olumlu sonuçlara yol açabilmekte. Bence bu çok heyecan verici bir şey bu avantajı hep beraber doğru kullanabilirsek Alternatif Bank’ın hikâyesine de doğrudan katkıda bulunmuş oluruz.