Aylık arşivler: Şubat 2018

Alternatif Lease

Alternatif Lease; Satış&Pazarlama, Operasyon & IT, Varlık Değerleme, Kredi Tahsis, Risk Takip  ve Mali İdari işler olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.

Satış ve Pazarlama:

Şirket 3 ana kaynak üzerinden pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup söz konusu kaynaklar Alternatif Bank, Satıcı Firmalar (kiralama işlemine konu malların satıcıları) ve Şirket bünyesinde çalışan pazarlama kadrosudur. Satıcı firmalarla birlikte gerçekleştirilen özel kampanyalar ve Alternatif Bank şubeleri ile yaratılan sinerji ile sunduğu finansman alternatifleri Alternatif Lease’in müşterilerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Ekip kendi içinde biri İstanbul’da kurumsal müşterilerin yatırım finansman ihitiyacı olmak üzere, küçük/orta işletmelerin yatırım finansman ihtiyaçları için de toplam 4 farklı bölgede (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana) yapılanmaktadır.  Bölgelerin her bir dağıtım kanalı için  kendi içlerinde de kırılımları vardır. Gelen yönlendirme sonrasında yapılan teklif ve müşteri ziyaretleri ile kredi tahsisi için gerekli bilgileri vermek bölümün sorumluluğundadır.  Bölüm 16  kişiden oluşmaktadır.

Operasyon & IT:

Departman 4 bölümden oluşmaktadır; Sözleşme Yazım, Leasing İşlemleri, Satıcı Ödemeleri ve İşlemin Aktifleştirilmesi, Sigorta ve Bilgi Sistemleri. Toplam 12 kişiden oluşmaktadır.

Sözleşme Yazım; kredisi onaylanan işlemin sözleşme haline getirilerek, imzaların ve teminatların tamamlanması, sözleşmenin birlik nezdinde tescilini takip ederek Leasing kredisini kullanıma hazır hale getirilmesi.

Leasing İşlemleri Satıcı Ödemeleri ve İşlemin Aktifleştirilmesi; Sözleşmesi hazır olan dosyanın ekipman satıcısı ve kiracı ile iletişim kurarak sözleşmeye konu malın satın alma işlemlerini gerçekleştirerek ekipmanın kiracıya tesliminden sorumludur. İthal işlemlerin takibi, ruhsat gerektiren işlemlerde sicil kayıt takipleri, teşvik belgesi içeren işlemlerin tüm sorumlulukları bu departman tarafından yönetilir. Ekipmanın teslim edilmesi ile birlikte tüm masrafların tahsil edilmesi ve müşteriye ödeme  planın  son halinin gönderilmesi ile işlem sonuçlanır.

Sigorta; Leasing ‘e konu ekipmanların sigorta (nakliye de dahil olmak üzere) işlemlerinin takibi bu bölüm tarafından yapılır. Poliçelendirmenin yanı sıra kiralama süresi boyunca ekipmanda meydana gelebilcek bir hasar anında ilgili departman dosyanın takibini başından sonuna kadar yapar.

Bilgi Sistemleri; kullanılan IT yazılımı ile ilgili departmanlardan gelen geliştirme taleplerinin yönetilmesi,  sistem altyapısını Banka ile ortak yönetilmesi, şirket için de bulunan altyapının yönetimi, iş sürekliliği planlarının uygulaması ve kurgulanması, gün içinde meydana gelen IT ile ilgili aksaklıkların tesbiti ve giderilmesi ve tüm IT konularını içeren işlemlerin yönetilmesinden sorumludur.

Varlık Değerleme:

Leasing işlemine konu ekipman teminat değeri olması dolayısıyla ekipmanın ikinci el değerleme işlemlerini gerçekleştirir ve sisteme bunlarla ilgili güncellemeler yapar. 1 kişiden oluşur.

Kredi Tahsis:

Kredi Komitesi yetki seviyesindeki tekliflerinin risk politikiları belirlenen kapsam ve kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi, uygun görülenlerin onaya sunulması, kredilerin kullandırılması için gerekli tebliğ koşullarının belirlenmesi, kullandırılan bu kredilerin finansal koşullarının izlenmesi ve portföy olarak takibini sağlar. Bölüm 4 kişiden oluşmaktadır.

Risk Takip:

Günlük tahsilatın takibi, gecikme yaşanan ödemelerde aksiyonların alınması, çalışılan hukuk büroları ile dosya takiplerinin yapılması, ödeme güçlüğü nedeniyle el konulan Leasing’e konu ekipmanın depo işlemlerinin takipleri ve ekipmanın 3. kişiye satış işlemleri departman sorumluluğundadır. Risk yapılandırmalarında ve karşılıkların belirlenmesi de aktif rol oynar.  Yakın takip dosyalarının izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin kurgulanmasını yapar. Banka ile ortak müşterilerde ortak bir yol izlemek üzere çalışmalarda bulunur. Bölüm 7 kişiden oluşmaktadır.

Mali ve İdari İşler:

Departman 3 bölümden oluşur; Muhasebe ve Raporlama, Finansman ve İdari işler. Toplam 11 kişiden oluşmaktadır.

Muhasebe ve Raporlama; Şirket içi yapılan işlemlerin muhasebeleşmesi, yasal ve/veya idari tüm raporların oluşturulmasından sorumludur. Vergi ve mevzuat ile ilgili değişiklikler  bölümün takibindedir.

Finansman; Leasing işlemleri için nakit ihtiyacının karşılanması için fonlama alternatifleri yaratmak, nakit akışının yönetilmesi, aktif-pasif yönetimi, döviz pozisyonlarının yönetimi bölüm tarafından yapılır.

İdari İşler; şirketin idari işleri ile ilgili satın alma dışında kalan işler ilgili birimin yönetimindedir.

Reklamlar

Alternatif Lease Genel Müdürümüz Pelin Lokmanhekim Hakkında Merak Edilenler..

Kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz?

Galatasaray Lisesinde orta ve lise öğrenimimi tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme eğitimi aldım. Üniversitede okurken aldığım eğitimi ve öğrendiğim yabancı dilleri kullanmak amacı ile dış ticaret şirketinde çalışmayı hayal ediyordum, öyle de oldu. Dış ticaret firmasında çalışarak profesyonel hayata başladım, fakat daha sonra aradığım işin bu iş olmadığına karar verdim. O dönemde Türkiye için çok yeni bir ürün olan Leasing ile finans sektörüne geçtim.  İlk şirketim Vakıf Leasing’te  satış bölümünde çalışmaya başladım. Alternatif Leasing 4. Leasing şirketim.  Şimdiye kadar bana yol gösteren ve finans sektöründe  çalışmamı sağlayan, sonrasında da çalıştığım sektörü bana sevdiren, her birinden farklı şeyler öğrendiğim çok değişik yöneticilerle çalıştım.

Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz meslek neydi?

Sanata, dekorasyona ve güzel şeylere merakım olduğu için iç mimar olmak istiyordum. Benim liseden mezun olduğum dönemde işletme eğitimi almak çok popülerdi, ben de İşletme okumayı seçtim. Şu anda geriye bakınca doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum, diğerleri de benim her zaman ilgilendiğim konular oldu.

7  yıldır  Alternatif Lease’de çalışıyorsunuz. Alternatif Lease’li  olmak sizin için ne ifade ediyor, bizlerle paylaşır mısınız?

Alternatif Lease benim için enteresan bir tecrübe oldu, bir sürü şeyi değiştirebilmek ve şirketimizi gurur duyduğumuz bir performansa taşımak için çok uğraştık.

Biz Alternatif Lease’de güçlü bir  ekip olduk. Başarılar ile beslenen,  işinde fark yaratan, sektörde örnek gösterilen, dikkat çeken , iyi günde ve kötü günde bir arada olan hedef odaklı bir ekip. Şirketimizle, başardıklarımızla ve ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

Kariyeriniz boyunca sizin için kırılma anları var mıydı? Bunlar nelerdi?

Uzun yıllardır profesyonel olarak çalışıyorum, tabii ki beni etkileyen bir sürü şey oldu.

Sanırım en büyük kırılma anını  2001 krizi sırasında yaşadım.  İş yaşamımda 2001 krizi etkileri ile başa çıkmaya çalışırken (sorunlu müşteriler-kur artışı, açık pozisyonlar vb..) zamanından önce dünyaya gelen oğlum ile özel yaşamımda da bebekli bir hayata uyum sağlamakta epey zorlandım. Oğlum dünyaya geldiğinde bir Leasing şirketinin Genel Müdürü’ydüm. Görevim ve sorumluluklarım dolayısı ile doğumdan iki ay sonra işe döndüm.  Döndüğümde  bankanın CEO’su beni yanına çağırdı, Pelin’cim  sana bir bebek daha veriyorum ama biraz sorunlu diyerek Leasing şirketinin yanı sıra  Factoring şirketinin de Genel Müdürlüğü görevini verdi. Çok çalışman gerekeceği için istiyorsan oğlunu da şirkete getirebilirsin demişti!! Zor bir süreç oldu ama  sonunda dengeyi buldum.

Kadın meslektaşlarıma buradan söylemek istiyorum, her şeyin bir çaresi var,  siz yeter ki yılmayın ve hayallerinizden vazgeçmeyin.

Şansın ve rastlantının başarıyı etkilediğine inanır mısınız?

Bizler yani geleneksel Türk kültüründe yetişenler genel olarak kendi başımıza gelen olumsuz olayları “şanssızlık”, başkalarının elde ettikleri başarıları ise “şans” olarak yorumlama eğilimindeyizdir. Aslında şans ve raslantı dediğimiz olaylar bizlere eşit olarak  yaşadığımız çevrenin, ortamın sunduklarıdır. Başarılı insan ise bunları (şans/raslantı) görüp, değerlendiren insanlardır diye düşünüyorum. Başarı ile ilgili olarak Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum; “Başarı başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir”. Özünde başarı, kendine inanmayı seçmenin ve yılmadan denemeye devam etmenin sonucudur diyebilirim.

Ben hayatta başımıza gelen olayların ve karşımıza çıkan insanların boş yere olmadığını ve bizlere bir şeyler öğretmek  için hayatımıza geldiklerine inanıyorum. Portföy yöneticisi olarak çalışırken  müşterim olan uluslararası bir ilaç şirketinin finansman koordinatörü bana; “Hayat bilanço ve kar-zarar tablosu  gibidir, bir tarihte kesit aldığındaki resmi sana gösterir ama bir ay sonra , bir yıl sonra karşına tamamen farklı bir tablo çıkarabilir, nereden baktığına bağlı.” demişti.

Hakikaten ben de çalışma hayatımda ve özel hayatımda bazen bana felaket gibi görünen olayların sonradan geriye dönüp baktığımda gözüme çok farklı göründüğünü, iyi ki o zaman öyle olmuş dediğimi bir çok kez yaşadım.

Sizin için Leasing sektöründe çalışan bir personelin olmazsa olmaz genel nitelikleri nelerdir?

İşini sahiplenerek yapması, piyasa ve sektör ile ilgili bilgileri sürekli takip etmesi, kendisini sürekli geliştirmesi, sadece kendi alanındaki işleri değil işin bütününü görerek çalışması, müşterileri tarafında güven uyandırması ve ekip olmanın öneminin farkında olması.

Kariyeriniz boyunca hiç unutamadığınız bir anınız varsa bizimle paylaşır mısınız?

Bir sürü unutamadığım şey var tabii.

İlk Leasing sözleşmemi, daha bilgisayar sistemimiz hazır olmadığı için Genel Müdür’ün sekreterine yazdırdığım sözleşmeyi  gece yarısı 2’de müşterimizin evinin kapısının altından sabah imzalaması için atmam.

34 yaşımda Genel Müdür olmaya karar vermem ve ne yapıp edip bunu başarmam, sonrasında sorunlarla dolu bir şirketi kurduğumuz ekiple başlangıçta düşe kalka da olsa ayağa kaldırmamız ve başarılı bir şirket yapmamız.

CEO ile birebir yaptığım bir toplantı sırasında  dünyaya erken gelmeye karara veren bebeğimin sinyallerini belli etmemeye çalışarak apar topar toplantıdan çıkıp kendi başıma doğruca hastaneye doğuma  gitmem, sonrasında 2001 krizinin patlaması.

Yabancı  bir Leasing şirketinde çalışırken bir bayram tatilinde oğlumla Euro  Disneyland’da trene binerken, bankanın CEO’sunun cep telefonumdan arayıp Bankanın battığını ve Belçika hükümetinin Bankaya  el koydu diye haber vermesi.

Daha bir sürü var ama bendeki hikayeler bitmez onun için burada kesiyorum.

Hayatınızda sizi etkileyen, idol olarak tanımlayabileceğiniz, örnek aldığınız bir kişi var mı? Varsa hangi yönleri sizi etkiledi?

En büyük idolum tabii ki Atatürk. Yaptığı radikal değişiklikler, Türkiye’ye ve Türk insanına olan güçlü inancı, umudunu hiç yitirmemesi hepsi örnek alınacak şeyler.

Kariyerimde, çalıştığım her yöneticiden farklı şeyler öğrendim. Üç kişiyi say derseniz bana Leasing’i ilk öğreten Bülent Taşar, sonra ilk Genel Müdür’lüğümde bana yol gösteren, destek olan ve bilgisiyle tecrübesiyle yoluma ışık tutan Vural Akışık, nasıl iyi ve çok yönlü bir lider olunacağını ve iş yaparken eğlenebileceğimizi de bana gösteren ve her toplantımızda gelişmemizi, yeni bir şey öğrenmemizi sağlayan, Fortis Lease Holding CEO’su Philippe Delva’yı söyleyebilirim.

Genel Müdür olarak bir gününüz nasıl geçiyor bizimle paylaşır mısınız?

Günün en çok sabah saatlerini severim, güne erken başlayanlardanım. Genelin aksine kahvaltı benim için sadece hafta sonu aktivasyonu değil, hafta içi içinde de önemli bir öğündür. İşe geldiğimde o günün ajandası bellidir. Plan, program ve düzen benim için önemlidir, akışa bırakmak sanırım pek bana göre değil.  Planlı randevular ve komitelerden kalan zamanlarımda Şirket içinde tüm departmanları dolaşırım, herkes ile sohbet ederim, ekip arkadaşlarımdan  gelen görüşler benim için çok önemli.

Çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak sizin için ne kadar önemli? Bunun için  neler yapıyorsunuz?

Yaptığım iş ve bulunduğum sektör itibari ile bu işin ekip işi olduğunu savunurum, dolayısı ile beraber çalıştığım ekip arkadaşlarımın fikirlerine önem vererek tüm ekibin katılımını sağlamaya çalışırım. Ne iş yaparsa yapsın bir insanın işini severek yapması o işi farklı kılıyor, bu yüzden çalışma arkadaşlarımı  işini severek yapması ve  bütünü görmeleri için teşvik ederim.

Öte taraftan Şirketimizde yeni bir şeyler öğrenmek, yapmak ve geliştirmek üzere ekip arkadaşlarımı sürekli motive ederim. Geçen sene optimizasyon projesi başlattık, çalışma grupları oluşturduk, daha iyisini nasıl yaparız sorusunu sıklıkla sorguluyoruz. Kağıtsız ortama kademeli olarak geçiyoruz, imzala gönder ile e-imza kullanmaya başladık. Veri analizi yapmak üzere gruplar kurduk, veri havuzumuzu kullanarak kategorizasyonlar yapmayı ve bu kategorizasyona göre çalışma modelleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Son olarak sorundan ziyade çözüme odaklanırım, bunun vakit kaybını önlediğini düşünüyorum, karar verildiğinde ise alınacak aksiyonların takibini yaparım.

Boş zamanlarınızda hangi aktiviteleri yapmaktan keyif alırsınız?

Okumayı ve seyahat etmeyi  seviyorum, her ikisinde de farklı bakış açıları ve farklı yaşamlar görüyorsunuz. Fırsat buldukça zaman ayırıyorum, okuma konusunda hergün diyebilirim, seyahat konusunda ise istediğim sıklığı emeklilik dönemimde yakalayabilmeyi umuyorum. Son yıllarda her sene daha önce görmediğim ve görmek istediğim en az bir ülkeye gitmeyi hedefledim.

Haftada üç gün düzenli olarak spor yaparım, diğer günlerde de en az iki gün yürüyüş yapıyorum.

Profesyonellere ve kariyerine yeni adım atacak gençlere tavsiye edebileceğiniz filmler ve kitaplar var mı?

Kitap okumayı çok severim, en son okuduğum kitaptan etkilendim ve kendi hayatıma ve Şirketimize uygulamak üzere çalışıyorum. İsmi “Alışkanlıkların Gücü”, yazarı bir gazeteci Charles Duhingg.  Kitabı okuduğunuzda, bazı insanların ve şirketlerin kendilerini nasıl değiştirebildiklerini, bazılarınınsa neden yıllarca uğraştıkları halde değişmeyi başaramadıklarını anlıyorsunuz. Yazar “Alışkanlıklarınızı yok edemezsiniz, sadece değiştirebilirsiniz” tezini ortaya koyarak alışkanlıkların nedenini, yeni alışkanlıklar kazanmanın/kazandırmanın yollarını ve istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmak için yapılması gerekenleri anlatıyor.

Tavsiye edeceğim bir başka kitap Rabin Sharma’nın “Ünvansız Lider” kitabı. Yazar yüksek performans göstermek, iyi iş çıkarmak, işine ve kendine değer katmak için illa birileri tarafından verilmiş bir ünvana ihtiyaç olmadığını vurguluyor. 4 öğreti ve kurallarını anlaran kitap, Lider olmanız için hiçbir ünvana ihtiyacınız yoktur düşüncesini anlatıyor.

Kariyerine Leasing sektöründe başlayacak olan arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz varsa paylaşır mısınız?

– Hangi  işi yaparsanız yapın severek yapın.

– Sorunlar ile beraber çözümleri de görmek için kendinizi zorlayın, çözümlere odaklanmak kazandırır.

– Size zarar veren alışkanlıklarınızın yerini sizi besleyen, iyi gelen alışkanlıklarınız ile değiştirin.

– En önemlisi işiniz yaparken bu üçlüyü sakın ihmal etmeyin ; “Akıl-Emek-Yürek”. Birinden biri eksik olmasın.

Bundan sonrası için gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz, hayaliniz var mı?

Benim hayallerim hiç bitmez. Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği dünyamızda her yöneticinin teknolojiyi yakın takip etmesi gerektiğine inanıyorum.  Öte taraftan  yeni kuşak ile iletişimin ne kadar önemli olduğunun da  farkındayım. Bununla ilgili olarak teknoloji yakından takip ederek ve yeni kuşağı anlamak için eğitimler alarak, yaşayarak  ben de kendimi  sürekli geliştirmeye çalışıyorum.   İnanıyorum ki  5 yıl sonra bilgiye ulaşmak daha da kolay olacaktır, fakat tecrübe ile edinilen bilgilerimin yeni nesillere aktarılmasında gerek profesyonel hayatımda gerekse günlük hayatta daha aktif rol alacağımı düşünüyorum. Gelecekte  liderlerin özgür irade ile karar verenlerden çıkacağını düşünüyorum, bilgi birikimimi aktarabileceğim platformlarda yer alarak  genç kuşaklar ile iletişimde olmak gelecek hayalim diyebilirim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Teşekkür ederim.