Kategori arşivi: Yazılar

Alternatif Bank, Kadın Platformu Olan YenidenBiz’i Destekliyor

Türkiye’de kadın istihdamına katkıda bulunmak üzere başlatılan bir sosyal girişim olan YenidenBiz (http://yenidenbiz.com/) platformuna 18 Ekim’de, Sinan Sülün eğitmenliğinde “İş Yaşamında Hikaye Anlatıcılığı” başlığıyla hikayenin gücü, metafor oluşturma teknikleri ile ikna etmenin en etkili yöntemlerinin konuşulduğu eğitimde, Alternatif Bank Gelişim Merkezi’nde ev sahipliği yaptık.

YenidenBiz’in  ana misyonu; farklı sebeplerle bir süredir iş hayatının dışında kalmış ancak “yeniden” iş hayatına dönmek isteyen, iyi eğitimli ve deneyimli kadınları profesyonel yaşama ısındırmak ve alternatif iş olanakları ile buluşturmak.

YenidenBiz, aday havuzlarına yönelik düzenledikleri eğitim programlarında; kadınların tekrar istihdam edilebilmeleri sürecinde onları teknik, mesleki, kişisel, girişimcilik gibi alanlarda desteklemeyi hedefliyor.

20161018_164426

20161018_165105

Sessiz Kuşak – Baby Boomers – X – Y – Z Kuşaklarına Genel Bakış

Kuşaklar

Kuşak farklılıkları ve bu farklılıkların sebep olduğu çatışmalar hayatımızın her alanında olduğu gibi iş yaşamımıza da etkili olmaktadır. Yaşanan çatışmaları minimuma indirerek uyumlu süreçler geliştirebilmenin en temel noktası birbirimizi anlamaktan geçer. Öncelikle kuşakların dönemlerine (farklı kaynaklara göre tarihlerde ufak farklılaşmalar gözlemlenmektedir) ve temel özelliklerine kısaca bir göz atalım;

Kuşakların_dönemleri

Temel farklılaşmaların ilgili tarihsel dönemlerde yaşanan dış etmenlerle, gelişmelerle yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Her bir kuşağın nitelikleri, değişimlerin ve önceki kuşaklardan gelen aktarımların bir sonucu olarak şekillenmektedir.

Peki savaş döneminin sessiz çocuklarından, teknoloji çağının iletişimine uzanan farklı yaşam anlayışlarının iş yaşamımıza yansımaları ne şekilde olmuştur?

İş Yaşamında Kuşak Farklılıkları

Bugün iş hayatında aktif olarak gördüğümüz kuşaklar; Baby Boomers (daha çok üst yönetim pozisyonlarında) – X Kuşağı (çoğunlukla yönetim pozisyonlarında) – Y Kuşağı (çalışanların önemli bir oranı).

Kuşak_özellikleri

Kuşak ilişkisi

Y Kuşağının Yönetimi

  • Yeni nesilde vazgeçilmez konuma gelen sosyal medya, aktif olarak takip edilmeli ve kullanılmalıdır.
  • Çalışma ortamı eğlenceli ve esnek hale getirilerek, çalışanların motivasyonları arttırılmalı, mutlu oldukları bir işyeri ortamı yaratılmalıdır.
  • Şirkette şeffaflık sağlanarak çalışanlarla bilgi paylaşımı yapılmalı, öğrenmeyi destekleyici programlar uygulanmalıdır.
  • Çalışanlara kişisel mentor atanarak, anlayacakları dilden konuşarak kendilerini özel hissetmeleri sağlanmalıdır.
  • Y kuşağı rekabeti sevdiğinden dolayı, zorlayıcı hedefler konarak rekabet arttırılmalıdır.
  • Kariyer haritaları hazırlanarak çalışanların mevcut durum hakkında bilgilenmeleri sağlanmalı, belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.
  • Takım çalışmalarına önem ve ağırlık verilmelidir.
  • Aynı işyeri içerisinde farklı departmanlar arası rotasyon imkanları arttırılmalıdır.
  • Y kuşağının süreç odaklı yaklaşımına yönelik, işin sınırları net bir şekilde belirlenmeli ve ihtiyaç duyulan imkânlar sağlanmalıdır.

“Alternatif Bank İnsan Kaynakları”