Kategori arşivi: Grup / Bölüm Tanıtımları

Alternatif Menkul

Alternatif Menkul Değerler  Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, İşlem Aracılığı ve Araştırma alanında hizmet vermektedir.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım Danışmanlığı, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda, müşterilere yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir. Alternatif Menkul Yatırım Danışmanları, yatırımcıları yakından tanıyarak  risk ve getiri tercihlerini analiz eder ve yatırımcıların ihtiyaçlarına en uygun yatırım stratejisi sunarlar. Yatırımcıların alım-satım kararları yatırım danışmanları tarafından uygulanmaktadır.

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ

Bireysel ve kurumsal  portföylerin, risk ve getiri  tercihleri dikkate alınarak  inançlı mülkiyet esasları çerçevesinde   portföy yöneticileri tarafından  etkin bir şekilde yönetildiği bir hizmettir. Bireysel Portföy yöneticiliğinde aşağıdaki süreç takip edilir.

Yatırımcı Profili Belirlenmesi

Yerindelik testi ile müşterinin yatırım ürünlerine olan risk algısının belirlenmesi.

Yatırım Stratejisinin Belirlenmesi

Portföyün içereceği  finansal varlıkların, ağırlıklarının ve yatırım kısıtlarının belirlenmesi, Karşılaştırma Ölçütünün tanımlanması.

Portföylerin Yönetilmesi

Finansal varlıklar, her portföy  özelinde belirlenmiş limitler dahilinde yönetilir.

Değerlendirme

Dönemsel olarak Portföy Performans Sunumu yatırımcı ile paylaşılılır. Yatırımcının talebi doğrultusunda anlık raporlama yapılır. 

İŞLEM ARACILIĞI

Alternatif Menkul, aracılık hizmetlerinde geleneksel iletişim kanalları ile teknolojik imkanları bir arada müşterilerine sunmaktadır.  İnternet Şubesi, Mobil İşlem ve Çağrı Merkezi  ile yaygın bir biçimde hizmetlerini yatırımcılara ulaştırmaktadır. Ayrıca müşterilerimize sunduğumuz kullanıcı dostu ATS (Alternatif Trading Sistem) programı aracılığı ile pay ve türev piyasalarda hızlı işlem yapma olanağı sağlanmaktadır

KURUMSAL FİNANSMAN

Alternatif Menkul  Kurumsal Finansman alanında finans ve finas dışı şirketlerin bono ve tahvil ihraçları, şirketlerin paylarının halka arzına aracılık, halka açık şirketlerin bedelli  artırımlarına danışmanlık ve aracılık işlemlerini gerçekleştirmektedir.

ARAŞTIRMA

Alternatif Menkul Araştırma Birimi, BIST’de işlem gören şirketleri, bu şirketlerin faaliyette bulunduğu sektörleri, sermaye piyasası araçlarını ve diğer yatırım fırsatlarını analiz ederek raporlar hazırlamakta ve yatırımcılara yatırım kararlarında doğru ve güvenilir bilgiler sunarak yardımcı olmaktadır.

Araştırma Birimi Raporları

Günlük bülten,

Şirket haber analizleri,

Şirket raporları ve şirket rapor güncellemeleri

Takipteki Şirketlerin Çeyrek Dönemlerde Bilanço analizleri

Yatırımcıların talebi doğrultusunda özel raporlar

Kredi Riski Yönetimi

Kredi Riski Yönetimi Grubu; “Kurumsal Krediler & FK”, “Ticari Krediler” , “Yapılandırılmış Krediler”, “Bireysel Krediler”, “Kredi Politikaları” ve “Kredi Yönetimi & Kontrol” bölümlerinden oluşmaktadır.

Kurumsal Krediler & FK:

Kurumsal Bankacılık portföyünde yer alan firmalar ile segment ayırımı olmaksızın Yönetim Kurulu Kredi Komitesi seviyesinde limiti olan firmaların kredi teklif tebliğ süreçlerinin yönetilmesi, kullandırım ve farklılık süreçleri dahil portföy yönetiminin sağlanması birimin temel görevleridir. Bankacılık ve Banka dışı Finansal Kesime ilişkin yıllık değerlendirmeler ve işlemlerin takibi de ilgili bölüm tarafından yapılmaktadır. Görevleri arasında CB ile uyumlu politikaların geliştirilmesi için çalışmalara katılmak ve Yönetim Kredi Komitesi ile Board kararlarının dokümantasyon süreçlerinin yönetilmesi de yer almaktadır. Bölüm 6 kişiden oluşmaktadır.

Ticari Krediler:

Ticari segmentteki firmaların Yönetim Kredi Komitesi yetki seviyesindeki kredi tekliflerinin bankamızca belirlenen kapsam ve kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi, uygun görülenlerin onaya sunulması, kredilerin kullandırılması için gerekli tebliğ koşullarının sağlanması ve kullandırılan bu tarz kredilerin finansal koşullarının izlenmesi ve portföy olarak takibini sağlar. Bölüm 10 kişiden oluşmaktadır.

Limiti 3,5 mio TL’ye kadar olan kredi tekliflerinin değerlendirilmesi, tebliği  ve riskin  yönetimi,  on kişilik “Kobi Kredi Tahsis” ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yapılandırılmış Krediler:

Yönetim Kredi Komitesi  yetki seviyesine kadar Proje Finansman kapsamındaki orta-uzun vadeli üretim tesisi-depo yatırımları, enerji projeleri, AVM-okul-hastane yatırımları ile ilgili kapsamlı nakit akışların hazırlanması,  ödeme kapasitesine sahip kredi tekliflerinin bankamızca belirlenen kapsam ve kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi, uygun görülenlerin onaya sunulması, kredilerin kullandırılması için gerekli tebliğ koşullarının sağlanması ve kullandırılan bu tarz kredilerin finansal koşullarının izlenmesi yönetimini sağlar. Bölüm 3 kişiden oluşmaktadır.

Bireysel Krediler:

Bölümün yetkili olduğu krediler için; müşteri taleplerinin değerlendirilmesi ve analizi, kredi teklifinin hazırlanması, limit tahsisi /revizesi, vade yenileme, kullanım koşullarında değişiklik yapılması ve kredi onay gözden geçirmeleri temel sorumlulukları oluşturmaktadır. Kredi Riski Yönetimi Grubunda yapılan görev dağılımında sorumluluk alanları dört temel alanda toplanmıştır. 1- Bireysel Krediler; Gerçek kişilere ait ihtiyaç, taşıt, konut, işyeri kredileri ile kredi kartlarından oluşmaktadır. 2-Mikro Krediler; Cirosu 1 mio TL ve altında olan ticari işletmelere ait 250 Bin TL kredi üst sınırı ile belirlenmiş krediler 3- Türev İşlemler 4- Tarım Kredileri.  Ekibimiz 3 kişiden oluşmaktadır.

Kredi Politikaları:

Bankamız stratejileri, yasa ve mevzuattaki değişimler doğrultusunda, bireysel krediler tahsis ve limit artırım iş akışlarının oluşturulması/güncellenmesi, kredi riskinin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve yönetimine yönelik yazılı politika ve prosedürlerin oluşturulması ve bunların uygulanmasından sorumludur. Kredi politikalarının yazılı hale getirilmesi ile kredilendirme süreçlerindeki aşamalar standart hale getirilerek etkinliğinin ve verimliliğinin artması, bu şekilde kalitesi yüksek kredi portföyüne ulaşılarak karlılığın olumlu yönde etkilenmesi hedeflenmektedir. Ekibimiz 2 kişiden oluşmaktadır.

Kredi Yönetimi & Kontrol:

Kurumsal ve Ticari Kredilere ait; komite kredi kararlarının imza takibini yapmak ve arşivlemek, tüm yetkideki sistem tebliğlerini hazırlamak ve tahsis onayına sunmak, günlük kredi kullandırımlarına ilişkin tebliğ güncellemelerini (Ara kredi akışları, grup tanımı, vade güncelleme, işkolu değişikliği, tebliğ şube devri, izleme kodu değişikliği vb.) yapmak, Kredi Tahsisin portföy yönetimine ilişkin günlük-haftalık-aylık-3 aylık raporları hazırlamak ve iş birimlerine sunmak, sistemin geliştirilmesine yönelik IT çalışmalarında bulunmak, Teklif/Tebliğ süreçleri konusunda şubelere destek verme süreçlerini yönetirler. Bölüm 4 kişiden oluşmaktadır.

Yapılandırma, Yasal Takip

Yapılandırma ve Yasal Takip Grubu; “Bireysel&KOBİ Tahsilat”, “Yasal Takip” , “Kurumsal Krediler Yapılandırma”, “Ticari, KOBİ Yapıalndırma” ve “İstihbarat” bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük Ekibimiz toplam 57 kişiden oluşmaktadır.

Bireysel&KOBİ Tahsilat:

Sorunlu hale gelmiş, Bireysel krediler ile 50 bin TL’ye kadar anapara borcu olan Kobi Müşterilerin yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca bankanın Sorunlu krediler Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi de ilgili bölüm tarafından yapılmaktadır. Bölüm 6 kişiden oluşmaktadır.

Yasal Takip:

İdari yollardan tahsilatı mümkün olmayan ve Yasal Takip süreci başlatılan Müşterilerden  sorumludur. Tahsilat sürecinde gereken dava ve icra takipleri ile teminatların likidite edilmesi, tasfiye protokollerinin oluşturulması öncelikli görevleridir. Bölümde 17 kişi çalışmaktadır.

Kurumsal Krediler Yapılandırma:

2.5 mio TL anapara riski olan sorunlu hale gelmiş, yada tasfiye kararı verilmiş Ticari ve Kurumsal müşterilerin tasfiye sürecini (İdari ve yasal süreçler dahil) yönetirler. Bölüm 8 kişiden oluşmaktadır.

Ticari, KOBİ Yapıalndırma:

50 bin TL ile 2.5 mio TL arası anapara riski olan sorunu hale gelmiş, yada tasfiye kararı verilmiş Ticari ve Kobi Müşterilerin tasfiye sürecini (idari ve yasal süreçler dahil) yönetirler. Bölüm 16’sı İstanbul Genel Müdürlükte 6’sı Ankara, İzmir ve Antalya’da bulunan 21 kişiden oluşmaktadır.

İstihbarat:

Kredi Teklifi yapılan firmaların istihbarat çalışmaları, kredi teminatını oluşturan çek ve G.Menkulllerin tetkikleri …vb konularda faaliyet göstermektedirler. Bölümde 4 kişi çalışmaktadır.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Grubu; “Kredi Riski Yönetimi&Model Validasyon”, “Portföy Analitiği ve Modelleme” , “Piyasa Riski Yönetimi”, “Operasyonel Risk Yönetimi” ve “Bilgi Güvenliği İzleme” bölümlerinden oluşmaktadır. Risk yönetimi grubu toplam 13 kişiden oluşmaktadır.

Kredi Riski Yönetimi&Model Validasyon:

Kredi Riski Yönetimi çerçevesinde Banka müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı bankanın karşılaşabileceği zarar büyüklüğünün ölçümü, takibi ve yönetim kurulu tarafından belirlenen limitler içerisinde yönetiminden sorumludur. Müşteri değerlendirme süreçleri kredi riski yönetiminin en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Model Validasyon kapsamında ise banka bünyesinde risk ölçümünde kullanılan modellerin doğrulamaları kapsamında faaliyetler yürütülmektedir.

Portföy Analitiği ve Modelleme:

Bölümde tüm işkolları ve müşteri segmentleri için risk analitiği kapsamında analiz çalışmalarında bulunulmakta, banka müşterilerinin değerlendirildiği rating/scoring modelleri geliştirilmekte, bu modellerin kurulumuna analitik destek verilmekte ve performansları takip edilerek gerektiğinde iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Piyasa Riski Yönetim:

Bölüm kapsamında temel olarak kur, faiz oranı, vbg. piyasa parametrelerindeki değişkenliğin bankamız bilanço içi ve dışı pozisyonları üzerinde oluşturduğu riskler belirlenerek, bu risklerin yasal ve içsel risk iştahı normlarında yönetimi sağlanmaktadır.

Temel hedefinde;

 • Banka bilanço yönetimi çerçevesinde maruz kalınan likidite ve faiz riskleri analiz edilmekte, bu çerçevede banka varlık ve yükümlülüklerin en etkin şekilde idaresini temin etmek
 • Banka müşterileri ile yapılan türev ürünler kaynaklı karşı taraf kredi riskleri ölçümlenerek gerekli risk izlenimi gerçekleştirilmek
 • Bankanın alım-satım amaçlı taşıdığı hazine ürünleri portföyünün riskliliğini ölçümlenerek bu risklerin etkin şekilde yönetimini gerçekleştirilmek bulunmaktadır.

Operasyonel Risk Yönetimi:

Operasyonel Risk Yönetimi Bölümü Finansal ve Finansal Olmayan risklerin yönetiminden sorumlu bir bölümdür. İnsan, Sistem, Süreç ve Dış Faktörlerden kaynaklanan risklerin yaşanması sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak zarara uğrama riskinin yönetimini sağlamaktadır.

Temel hedefinde;

 • Banka kayıp veri tabanının oluşturulması ve takibi ile kayıpların Basel Risk Kategori ve Basel Faaliyet kollarına kırılımını sağlamak
 • Risk Kontrol Öz Değerlendirme (RKÖD) ve Anahtar Risk Göstergesi (ARG) takipleri ile bankanın geleceğe yönelik risklerinin belirlenmesi ve yönetimi sağlanması
 • Banka Yönetim Kurulu ve Banka Üst Yönetimini Operasyonel risklere istinaden bilgilendirmek
 • Alternatif Bank İş Sürekliliği Yönetimi kapsamında çalışmaları yapmak bulunmaktadır.

Bilgi Güvenliği İzleme:

Bilgi Güvenliği İzleme Departmanı ana amacı Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik yönünden, tüm risklerin izlenmesi ile sorumludur.

Temel hedefinde;

 • Bilgi Güvenliği Politikalarına uyum yönünde kontrollerin izlenmesi ve gereklerin belirlenmesi
 • Süreç, yapı ve sistemleri derinlemesine analiz ederek, Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik yönünden risk izleme metriklerinin ve ilgili riskin tanımlanması,
 • Destek ve Kritik Hizmetler  yönetimi kapsamında risk analizi yapılması
 • Banka Üst Yönetimini ilgili risklere istinaden bilgilendirmek
 • Alternatif Bank İş Sürekliliği çalışmalarına teknik ve güvenlik yönünden destek vermek, İş Etki Analizi, BT Risk çalışmasına destek verilmesi
 • Risk Yönetimi talepleri, teknik ve yasal gerekler doğrultusunda, uygun bir Sistem Günlüğü Mekanizması ve Kayıt Sistemi Altyapısının izlenmesi bulunmaktadır.

Finansal Kurumlar Grubu

Finansal Kurumlar Grubu; “Muhabir Bankacılığı” ve “Yapılandırılmış Finansman” bölümlerinden oluşmaktadır. Ekibimiz toplam 6 kişiden oluşmaktadır.

Finansal kurumlar bölümü bankanın yurtdışına açılan penceresi konumundadır. Bölüm bir yandan müşterilerimizin dış ticaret ve ödeme işlemlerine aracılık edilmesine yönelik olarak muhabir bankalarla ilişkileri yürütmekte, diğer yandan ise söz konusu muhabirlerden ve çeşitli uluslararası yatırımcılardan finansman sağlanması görevlerini yerine getirmektedir.

Grubun ana faaliyet konuları aşağıdaki şekildedir:

 • Müşterilerimizin dış ticaret ve yabancı para ödemeleri için ve ayrıca Bankamıza finansman sağlanmasına yönelik olarak uluslararası bankalarla ilişki kurarak Alternatif Bank lehine limit tahsis edilmesini sağlamak.
 • Sendikasyon, bire bir krediler, milletlerüstü kuruluşlar ve tahvil ihracı başta olmak üzere çeşitli enstrüman ve yöntemlerle Bankaya yurtdışından fon sağlamak.
 • Uluslararası ticarette kullanılan farklı enstrümanları muhabir bankalarla müzakere ederek dış ticaret işlemlerine aracılık etmek.
 • Uzun vadeli ve özellikli konularda önemli finansman sağlayıcıları olan Milletlerüstü kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.
 • Bankamızın kredibilitesinin ortaya konulmasına önemli rol oynayan Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri yürütmek.
 • Yurtdışı bankalarla hesap ilişkileri kurarak bu hesaplar üzerinden yapılan adetsel ödemelerini yönetmek.
 • İhracat işlemlerinde bankalar lehine tahsis edilecek kredi limit tekliflerini hazırlayarak Kurumsal Krediler Tahsis bölümüne sunmak ve sisteme girişini sağlamak.
 • Uzun vadeli ithalat finansmanında önemli imkanlar sağlayan yabancı ihracat kredi kuruluşları aracılığı ile ithalat işlemlerinin finansmanını sağlamak.
 • ABD Tarım Bakanlığının GSM programı kapsamında ABD menşeli tarım ürünlerinin ithalatının finansmanını sağlamak.
 • Müşterilerimizin yurtdışı finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak, yabancı bankalardan poliçe iskontosu yöntemi ile finansman sağlamak.
 • Bankamızın Dış Ticaret Operasyon ve Hazine Operasyon bölümlerinin muhabir bankalar nezdinde karşılaştığı sorunlu işlemlerde aracı ve destek görevi üstlenmek.
 • Alternatif Bank iştiraklerinin bankalarla ilişkilerine destek sağlamak, özellikle ALease’in borçlanma faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 • CB İttifak Bankaları ile sınırötesi ilişkilerde koordineli faaliyetlerde bulunmak (CB İttifak bankaları, CB, Alternatif Bank, UAB ve NBO’dan oluşmaktadır.)

 

Hazine Grubu

Organizasyon Şemamız

hazine_grubu_organizasyon_semasi

Hazine Grubu; “Aktif Pasif”, “Alım Satım”, “Hazine Pazarlama” ve “Ekonomik Araştırmalar” bölümlerinden oluşmaktadır. Ekibimiz Levet Güven yönetiminde toplam 15 kişiden oluşmaktadır.

Aktif Pasif

Aktif Pasif Yönetim Bölümümüz toplam 3 kişiden oluşmaktadır.Banka bilançosundaki faiz  ve likidite riskinin yönetimi için gerekli aksiyonları almak başlıca sorumlulukları arasındadır. Bahsedilen aksiyonlar temel olarak mevduat ve kredi fiyatlamasına baz oluşturacak maliyet eğrilerini oluşturmak, banka adına tahvil/bono, eurobond, para piyasaları ve borçlanma/plasman amaçlı, depo, kredi, swap ve faiz bazlı türev piyasalarında işlem yapmaktır. Bunun dışında likidite ve faiz riskine ilişkin raporların hazırlanması ve takibi, yasal ve kurum içi likidite rasyolarının takibi ve uyumu, merkez bankası nezdinde tutulması gereken zorunlu karşılıkların takibi ve yönetilmesi, tüm para birimlerinde nakit akışınını zamanlı bir şekilde gerçekleştirilmesi de bölümün görevlerindendir.

Alım Satım

Alım Satım Bölümü  sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve türev ürünler masası olmak üzere üç alt birimden ve toplam 4 kişiden oluşmaktadır. Trading desk adına, tahvil-bono, döviz piyasaları ve türev araçlar piyasalarında limitler dahilinde kar amaçlı alım-satım yapmak, Banka’nın yabancı para cinsinden bilanço pozisyonunun yönetilmesine katkıda bulunmak, bankamız müşterilerine Hazine Pazarlama bölümü aracılığıyla rekabetçi fiyatlar vermek, ayrıca tüm türev ürünler için müşterilerin riskten korunma amaçlı ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla rekabetçi bir fiyatlama ile özel çözümler sağlamak bölümün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Hazine Pazarlama

Hazine Pazarlama Bölümü toplam 6 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Bölümümüz, TMU birimi ile doğrudan temasa geçen müşterilere ve Alternatif Bank şubelerine fiyatlama konusunda hizmet vermektedir. Müşteri ihtiyaçlarına göre finansal risklere karşı korunma sağlayacak finansal ürünlerin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmek, finansal ürün tanıtımı ve pazarlaması yapmak TMU bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Spot /vadeli döviz fiyatlaması, opsiyon fiyatlamaları, sabit getirili menkul kıymet fiyatlamaları konularında faaliyet gösterilmektedir. Şubelerin ve müşterilerin talepleri doğrultusunda müşteri ziyaretleri düzenlenmektedir.

Ekonomik Araştırmalar

Ekonomik Araştırmalar Birimi, ekonomik görünüm, piyasalardaki gelişmeler, bankacılık sektörü gerçekleşmeleri ve risklerle ilgili düzenli raporlarıyla Hazine Birimi’ne, Banka Üst Yönetimi’ne ve müşterilerine düzenli olarak bilgi sağlamaktadır. Ek olarak, şubeler ve Pazarlama ekibiyle Pazartesi ve Perşembe sabahları ekonomik ve piyasa gelişmeleri ve beklentilerin paylaşıldığı bir konferans görüşmesi yapılmaktadır. Ayrıca Hazine Pazarlama Bölümünün ve iş kollarının pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri ziyaretleri ve raporlama yapılmaktadır.